Instalacja fotowoltaiczna podzespołem oczyszczalni biologicznych

Przedmiotowe, autorskie rozwiązania są adresowane przede wszystkim dla obiektów o małej przepustowości opartych na metodach osadu czynnego, złóż biologicznych i metodach hydrobotanicznych. Ta grupa obejmuje kilka rozwiązań technicznych pełniących funkcje uzupełniające, często prowadząc do eliminacji konwencjonalnego wsparcia chemicznego na przykład przez eliminację klasycznej flokulacji , koagulacji koagulantami glinowymi lub żelazowymi lub flotacji na elektroprocesy jednostkowe dające ten sam efekt finalny jak reagenty chemiczne.

Dla przykładu elektrowspomaganie może być stosowane w technologiach osadu czynnego zarówno w warunkach aerobowych jak i anoksycznych przynosząc określone efekty procesowe. Zespoły fotowoltaiczne będące elementem wyposażenia infrastruktury instalacji biologicznych oczyszczalni mogą pełnić rolę generatorów prądu stałego magazynowanego i wykorzystywanego na różne cele procesowe. W tej grupie opracowanych przez Zakład Badań i Wdrożeń Projprzemeko sp. z o.o. rozwiązań techniczno-procesowych znajdują się metody oparte na zastosowaniu prądu stałego:

 

 • elektrostymulacji pracy osadu czynnego w reaktorach sekwencyjnych klasy SBR,
 • elektrostymulacji pracy osadu czynnego w reaktorach typu „rów cyrkulacyjny”,
 • elektroflotacji i zagęszczania osadu czynnego na osadnikach wtórnych,
 • elektrostatycznej eliminacji mikroorganizmów nitkowatych z osadu czynnego,
 • elektrodeemulgacji, elektrkoloalescencji i elektroflotacji substancji oleo i petropochodnych,
 • elektrostymulacji pracy błony biologicznej złóż biologicznych,
 • elektroodgazowania ścieków z siarkowodoru, dwutlenku węgla i innych gazów rozpuszczonych.
 • Komora-biologiczna
 • Moduly-fotowoltaiczne
 • Panel-operatorski
 • Zasilanie-zespolowe
 • Zespol-fotowoltaiczny
 • Zloze-biologiczne

Simple Image Gallery Extended

Realizacje