Przedstawione krótkimi charakterystykami i podstawową dokumentacją fotograficzną realizacje stacji uzdatniania wody wybrano z uwagi na swoiste specyfiki składu domieszkowego bądź niuanse procesowe. W podanym poniżej zestawieniu są przykłady innych realizacji, które zaliczamy do kategorii rozwiązań konwencjonalnych. Realizacje te wykonywane w systemie „pod klucz” podane są w kolejności chronologicznej:

Obok podstawowej domeny jaką jest budowa instalacji SUW w systemie „pod klucz”, w obszarze naszej działalności świadczymy również usługi wykonawcze produkując dla Inwestorów indywidualne urządzenia procesowe o każdej możliwej konfiguracji i dla dowolnego przeznaczenia technologicznego. Dysponujemy odpowiednią bazą wykonawczą, która pozwala na prefabrykację, palet filtracyjnych do usuwania żelaza (II) i manganu (II), filtrów kontaktowych, akcelatorów, osadników przepływowych, stacji przygotowania i dozowania reagentów, stacji separacyjnych, zespołów armaturowych i pompowych oraz innych w zależności od specyficznych potrzeb naszych odbiorców. Dla wielu specyficznych przypadków jesteśmy wstanie wykonać odpowiednie badania technologiczne dla zamawianych urządzeń bądź zespołów w naszym Zakładzie Badań i Wdrożeń Projprzemeko sp. z o.o. Poniżej w załączonej dokumentacji fotograficznej prezentujemy przykłady prefabrykowanych urządzeń na indywidualne zamówienia naszych odbiorców.

Obok zasadniczej domeny naszej działalności gospodarczej i badawczo-wdrożeniowej w zakresie uzdatniania wody, polegającej na tworzeniu nowych rozwiązań technicznych, technologicznych i procesowych, które przede wszystkim staramy się realizować w opcji „pod klucz”, realizujemy również zadania o charakterze projektowym i consultingowym. Mając do dyspozycji własne zaplecze badawcze (Zakład badań i Wdrożeń, Projprzemeko Sp. z o.o.) oferujemy nowe i zarazem interesujące rozwiązania technologiczne w zakresie uzdatniania wody. Naszą specjalnością są trudne przypadki wód podziemnych i powierzchniowych, zwłaszcza takie, które wymagają eliminacji domieszek refrakcyjnych. Na przestrzeni naszej działalności zrealizowano pełną dokumentację projektową i wykonawczą dla ponad czterdziestu obiektów nowych i remontowanych stacji uzdatniania wody (SUW) na terenie Naszego Kraju oraz kilka obiektów za granicą. W tej grupie realizacji, do najistotniejszych ze względu na specyficzny i zarazem skomplikowany skład domieszkowy oraz zawiłość procesową potencjalnego uzdatniania, zaliczamy następujące (dla tych realizacji załączono przykładowe, autoryzowane dokumentacje referencji):