Usuwanie domieszek z czerpanych wód podziemnych określane mianem uzdatniania opiera się na zastosowaniu stopni eliminacji uzależnionych od kinetyki procesów zmniejszania stężeń do poziomów bezpiecznych dla konsumentów. Typowymi operacjami uzdatniania są: odgazowanie (czyli aeracyjne odpędzanie, głównie siarkowodoru i metanu), usuwanie żelaza (II), usuwanie manganu (II) oraz redukcja twardości i azotu amonowego. Poniżej w zamieszczonej dokumentacji fotograficznej przedstawiono przykład zrealizowanej na zlecenia Urzędu Gminy Przechlewo, wysokoefektywnej stacji uzdatniania wody podziemnej w miejscowości Przechlewo.

Uzdatnianie wód podziemnych na potrzeby wody do picia sprowadza się najczęściej do jej napowietrzania, odżelaziania, odmanganiania, usuwania azotu amonowego i twardości oraz końcowej dezynfekcji. Przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń wszystkie wymienione operacje wykonuje się w warunkach przepływowych. Instalację stacji uzdatniania wody o typowym składzie w systemie „pod klucz ” wykonano w miejscowości Nasale a samą realizacją prowadzono na podstawie zlecenia Urzędu Miasta w Byczynie.

Wody oligoceńskie tłoczone z ujęć typu artezyjskiego charakteryzują się specyficznym składem domieszkowym. Właściwości i skład tych wód determinowane są lokalizacją poziomów wodonośnych oraz otoczeniem skalano-geochemicznym. Użytkowanie wód oligoceńskich wymaga ich wstępnego przygotowania oraz odpowiedniego przechowywania, takiego które zabezpieczy przed wtórnym zanieczyszczeniem. Poniżej przedstawiono przykład wykonanej, nowoczesnej stacji poboru wód oligoceńskich, która została zlokalizowana na terenie miasta Warszawy.

Wody oligoceńskie wymagają specyficznych warunków ich uzdatniania oraz przechowywania. Wody te są. ujmowanie ze źródeł artezyjskich i w przypadku Niziny Mazowieckiej z poziomów poniżej 200 metrów. Zastosowanie odpowiednich operacji i procesów jednostkowych prowadzi do uzyskania wody o dobrych parametrach użytkowych, które sprawiają że można ją w sposób w pełni bezpieczny kierować do odbiorców. Poniżej w przedstawionej dokumentacji fotograficznej zamieszczono przykład zrealizowanej inwestycji stacji poboru i uzdatniania wody oligoceńskiej na Bielanach w Warszawie.

Woda przeznaczona na cele pitne oraz do wykorzystania szpitalnego wymaga odpowiedniego, pełnego jej uzdatnienia i dezynfekcji. W takich przypadkach procesy eliminacji domieszek z wód podziemnych sprowadzają się wysokosprawnego usuwania nie tylko podstawowych: żelaza (II), manganu (II) , azotu amonowego czy twardości ale również innych, najczęściej występujących na poziomach śladowych. Poniżej w dokumentacji fotograficznej przedstawiamy przykład nowoczesnej stacji jaka powstała po modernizacji. Przedmiotowa instalacja powstała w systemie „pod klucz” na zlecenie Centralnego Szpitala Kolejowego w Warszawie Międzylesiu.

Przygotowanie wody użytkowanej w basenach pływackich wymaga zastosowania innych operacji i procesów jednostkowych niż w przypadku uzdatniania wód podziemnych czy wód powierzchniowych. Istotnym zagadnieniem w tym przypadku jest jej właściwe oczyszczanie z zanieczyszczeń wprowadzanych podczas kontaktu z użytkownikami oraz odpowiednio skuteczna jej dezynfekcja. Poniżej przedstawiono przykład zmienionej technologii połączonej z gruntowna modernizacją przeprowadzonej dla wód basenowych dla Klubu Sportowego START ASTORIA w Bydgoszczy.

Istotnymi zagadnieniami technicznymi, technologicznymi i procesowymi w przypadku przygotowania wody basenowej są właściwie dobrane operacje eliminacji zanieczyszczeń wprowadzanych podczas kontaktu z użytkownikami oraz odpowiednio skuteczna jej dezynfekcja. Przygotowanie wody użytkowanej w basenach pływackich wymaga zastosowania innych operacji i procesów jednostkowych niż w przypadku uzdatniania wód na potrzeby konsumpcyjne. Poniżej przedstawiono przykład zmienionej technologii, połączonej z gruntowną modernizacją dla wód basenowych przy Zespole Szkół na Fordonie w Bydgoszczy.

Modernizacje stacji uzdatniania wód podziemnych wiążą się z zastosowaniem nowoczesnych zdobyczy w zakresie rozwiązań technicznych, technologicznych oraz procesowych. Zastosowanie nowoczesnych urządzeń oraz wiedza procesowa personelu nadzorującego eksploatowaną stację jest gwarancją uzyskania odpowiednich redukcji składników domieszkowych zawartych w surowych wodach po ich ujmowaniu. Dla Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie, gmina Osielsko dokonano gruntownej zmiany technologii oraz przebudowy stacji uzdatniania wody podziemnej, co ilustruje poniższa dokumentacja fotograficzna.

Modernizacje stacji uzdatniania wód podziemnych nierozerwalnie wiążą się z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań w zakresie technicznym, technologicznym oraz procesowym. Zastosowanie nowoczesnych urządzeń jest gwarancją uzyskania odpowiednich redukcji składników domieszkowych zawartych w surowych wodach po ich ujmowaniu. Dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie dokonano gruntownej zmiany technologii oraz przebudowy stacji uzdatniania wody podziemnej, co ilustruje poniższa dokumentacja fotograficzna.

Przedstawione krótkimi charakterystykami i podstawową dokumentacją fotograficzną realizacje stacji uzdatniania wody wybrano z uwagi na swoiste specyfiki składu domieszkowego bądź niuanse procesowe. W podanym poniżej zestawieniu są przykłady innych realizacji, które zaliczamy do kategorii rozwiązań konwencjonalnych. Realizacje te wykonywane w systemie „pod klucz” podane są w kolejności chronologicznej:

Obok podstawowej domeny jaką jest budowa instalacji SUW w systemie „pod klucz”, w obszarze naszej działalności świadczymy również usługi wykonawcze produkując dla Inwestorów indywidualne urządzenia procesowe o każdej możliwej konfiguracji i dla dowolnego przeznaczenia technologicznego. Dysponujemy odpowiednią bazą wykonawczą, która pozwala na prefabrykację, palet filtracyjnych do usuwania żelaza (II) i manganu (II), filtrów kontaktowych, akcelatorów, osadników przepływowych, stacji przygotowania i dozowania reagentów, stacji separacyjnych, zespołów armaturowych i pompowych oraz innych w zależności od specyficznych potrzeb naszych odbiorców. Dla wielu specyficznych przypadków jesteśmy wstanie wykonać odpowiednie badania technologiczne dla zamawianych urządzeń bądź zespołów w naszym Zakładzie Badań i Wdrożeń Projprzemeko sp. z o.o. Poniżej w załączonej dokumentacji fotograficznej prezentujemy przykłady prefabrykowanych urządzeń na indywidualne zamówienia naszych odbiorców.

Obok zasadniczej domeny naszej działalności gospodarczej i badawczo-wdrożeniowej w zakresie uzdatniania wody, polegającej na tworzeniu nowych rozwiązań technicznych, technologicznych i procesowych, które przede wszystkim staramy się realizować w opcji „pod klucz”, realizujemy również zadania o charakterze projektowym i consultingowym. Mając do dyspozycji własne zaplecze badawcze (Zakład badań i Wdrożeń, Projprzemeko Sp. z o.o.) oferujemy nowe i zarazem interesujące rozwiązania technologiczne w zakresie uzdatniania wody. Naszą specjalnością są trudne przypadki wód podziemnych i powierzchniowych, zwłaszcza takie, które wymagają eliminacji domieszek refrakcyjnych. Na przestrzeni naszej działalności zrealizowano pełną dokumentację projektową i wykonawczą dla ponad czterdziestu obiektów nowych i remontowanych stacji uzdatniania wody (SUW) na terenie Naszego Kraju oraz kilka obiektów za granicą. W tej grupie realizacji, do najistotniejszych ze względu na specyficzny i zarazem skomplikowany skład domieszkowy oraz zawiłość procesową potencjalnego uzdatniania, zaliczamy następujące (dla tych realizacji załączono przykładowe, autoryzowane dokumentacje referencji):

Pompy ciepła wpisały się już na trwałe w krajobraz naszego kraju z inteligentnym budownictwem indywidualnym. W dobie nadchodzącego zielonego ładu i internetu czasu rzeczywistego (5G) oraz sztucznej inteligencji (IoT) ten sposób pozyskiwania energii z bliskiego otoczenia będzie coraz atrakcyjniejszy a w wymiarze ekonomicznym coraz korzystniejszy w relacji do kosztów pozyskiwania energii z konwencjonalnych źródeł dla indywidualnego odbiorcy. Stosując to rozwiązanie zyskamy również czas, poświęcając mniej zaangażowania na czynności techniczne w naszych mieszkaniach celem zapewnienia odpowiedniego komfortu – technologia IoT zastąpi nas w tych pracach. Opracowana konfiguracja procesowa, oparta na wykorzystaniu pompy inwerterowej z systemem EVI do pozyskiwania czystej energii z najbliższego otoczenia, wykorzystująca również zdobycze rewolucji cyfrowej jak 5G i IoT, może być aplikowana w niemal każdym rozwiązaniu, również w tradycyjnym budownictwie indywidualnym.       

Inwerterowe pompy ciepła z systemem EVI są rozwiązaniem pozwalającym na bardzo wysoki uzysk energii termicznej z najbliższego otoczenia naszych posesji, w pełni odnawialny sposób. Rozwiązanie to jest dedykowane szczególnie dla użytkowników, którzy nie dysponują nadmiarem czasu dla potrzeb technicznej obsługi sowich domów. Głównie, dla tych którzy wolą korzystać ze współczesnych zdobyczy rewolucji cyfrowej, wprowadzając w swoje życie  internet rzeczy czy do pracy zaangażować sztuczną inteligencję. Jest to również rozwiązanie dla użytkowników, dla których bardzo ważna jest ogólnie rozumiana dbałość o nasze środowisko – inwerterowa pompa ciepła zapewni odnawialną naturalną energię ze źródła bezemisyjnego i jest technologią również bez jakichkolwiek emisji w wymiarze wytwarzania potrzebnej nam formy energii na cele użytkowe.